METROdim
...

Matilda V1-R1 ECL310

METRO Matilda är en produktserie med fastighetscentraler som i sin utformning är mycket flexibel, har en hög utrustningsnivå, samt många tillvalsmöjligheter. Centralerna finns både som lagerlagda standardcentraler och som kundanpassade centraler. METRO Matilda kan levereras antingen parallellkopplade eller som tvåstegskopplade. Den kan även levereras med dubbla värmekretsar, för
exempelvis ventilation eller golvvärme.
Centralerna kan utrustas med flertalet av marknadens förekommande regleringar.

METRO Matilda är en produktserie med fastighetscentraler som i sin utformning är mycket flexibel, har en hög utrustningsnivå, samt många tillvalsmöjligheter. Centralerna finns både som lagerlagda standardcentraler och som kundanpassade centraler. METRO Matilda kan levereras antingen parallellkopplade eller som tvåstegskopplade. Den kan även levereras med dubbla värmekretsar, för
exempelvis ventilation eller golvvärme.
Centralerna kan utrustas med flertalet av marknadens förekommande regleringar.

METRO Matilda D är en avancerad men ändå användarvänlig DUC-fjärrvärmecentral som ger många funktioner till en låg investeringskostnad. Värme- och varmvattenreglering sköts av en Danfoss ECL 310 som innehåller många kvalificerade funktioner och möjligheter för att ge en ekonomisk och komfortabel reglering. Vid behov kan centralen enkelt kompletteras med mätarplats, en tvåstegsmodul eller en extra värmekrets.

• Möjlighet till styrning och övervakning via dator, eller smartphone-app. Styrning sker utan behov av lokal server.
• Kan användas lokalt eller via internet i SCADA-system, såsom Danfoss ECL Portal.
• Kan genom olika ”nycklar” programmeras för en mängd olika applikationer, med korrekta flödesbilder och färdig dokumentation.
• Smart kommunikation där följande finns tillgängliga inbyggt eller som tilläggsmoduler: Modbus RS-485, Modbus TCP, M-bus, samt USB för serviceändamål.
• 10 st ingångar varav 6 st Pt1000 och 4 st konfigurerbara.
• 3 st trepunktsutgångar optimerade för ställdon.
• 6 st reläutgångar.
• Avläsningar av dataloggar på displayen eller via kommunikationsgränssnitt.
Teknisk grunddata avser produktens standardutförande.
RSK 6789063
Artikelnummer 1127001843
Fabrikat reglering Danfoss
Reglercentral ECL 310 (ECL-485 buss, M-Bus, Modbus)
Kåpa Nej
Typ av varmvattenreglering Elektronisk
Varmvattencirkulation Ja
Anslutningar Upp
Elektriska data
Pump värmesystem Grundfos UPMXL 25-125 Auto
Pump värmesystem uppkopplad Nej
Pump varmvattencirkulation Grundfos UP20-30N
Pump varmvattencirkulation uppkopplad Nej
Extra isolering Ja
Värmeväxlare värmesystem B28x36
Värmesystem effekt kW 90 kW
Värmeväxlare tappvarmvatten B28x36
Tappvarmvatten effekt kW 76 kW
Tappvarmvatten flöde S l/s 0.40 l/s
Bredd 800
Djup 600
Höjd 1400
Vikt
Temperaturprogram
X-moduler
Bruttopris (exkl. moms):
78 450 kr
Leveranstid: 1-2 dagar

Tillval
METRO Matilda Mätarplats DN32, 1"x190
METRO Matilda Mätarplats DN32, DN25x260 mm
Injusteringsventil VVC, DN20 (Bipackas)
Injusteringsventil VS, DN32 (Bipackas)
Metro Matilda manometersats VP 0-16 Bar
Flödesmätare VVC med M-bus Qp 2,5
Flödesmätare Matilda kallvatten Qp 4
Kriskoppling
Metro Matilda manometersats VS 0-4 Bar 4-punkt
Metro Matilda manometersats VS 0-4 Bar 3-punkt

Tillval reglercentral
Anliggningsgivare VVC PT1000
Anliggningsgivare VS Retur PT1000
Anliggningsgivare FJV T/R PT1000

kPa
Kv styrventil värme
1.3
Tryckfall styrventil värme
69 kPa
kPa
Kv styrventil vatten
1.51
Tryckfall styrventil vatten
89 kPa
Tillgänglig tryckökning: 37 kPa
Tryckfall värmeväxlare: 20.00 kPa
Värmeväxlarens tryckfall är ej inräknat. Värmeväxlarens tryckfall gäller vid värmeväxlarens angivna flöde, ej vid dimensionerat flöde
Pumpkurva
Tillgänglig tryckökning vid 500 l/h: 27 kPa
Tryckfall värmeväxlare: 3.57 kPa
Värmeväxlarens tryckfall är ej inräknat. Värmeväxlarens tryckfall gäller vid värmeväxlarens angivna flöde, ej vid pumpens flöde eller dimensionerat flöde
Pumpkurva

kW
Flöde primärsidan
0.38 l/s
Flöde sekundärsidan
1.07 l/s
kPa
Kv styrventil värme
1.4
Tryckfall styrventil värme
73 kPa

kW
Flöde primärsidan
0.42 l/s
Flöde sekundärsidan
0.4 l/s
kPa
Kv styrventil vatten
1.51
Tryckfall styrventil vatten
89 kPa