METROdim
...

METRO Matilda V4-R3+X3 DMETRO Matilda D är en avancerad men ändå användarvänlig DUC-fjärrvärmecentral som ger många funktioner till en låg investeringskostnad. Värme- och varmvattenreglering sköts av en Danfoss ECL 310 som innehåller många kvalificerade funktioner och möjligheter för att ge en ekonomisk och komfortabel reglering. Vid behov kan centralen enkelt kompletteras med mätarplats eller en tvåstegsmodul. Utrustad med dubbla värmekretsar som kan kombineras för högre effekt eller köras individuellt från varandra.

• Möjlighet till styrning och övervakning via dator, eller smartphone-app. Styrning sker utan behov av lokal server.
• Kan användas lokalt eller via internet i SCADA-system, såsom Danfoss ECL Portal.
• Kan genom olika ”nycklar” programmeras för en mängd olika applikationer, med korrekta flödesbilder och färdig dokumentation.
• Smart kommunikation där följande finns tillgängliga inbyggt eller som tilläggsmoduler: Modbus RS-485, Modbus TCP, M-bus, samt USB för serviceändamål.
• 10 st ingångar varav 6 st Pt1000 och 4 st konfigurerbara.
• 3 st trepunktsutgångar optimerade för ställdon.
• 6 st reläutgångar.
• Avläsningar av dataloggar på displayen eller via kommunikationsgränssnitt.
Teknisk grunddata avser produktens standardutförande.
RSK
Artikelnummer 1129900387
Fabrikat reglering Danfoss
Reglercentral ECL 310 (ECL-485 buss, M-Bus, Modbus)
Kåpa Nej
Typ av varmvattenreglering Elektronisk
Varmvattencirkulation Ja
Anslutningar Upp
Elektriska data
Pump värmesystem Grundfos MAGNA1 32-120 x2
Pump värmesystem uppkopplad Nej
Pump varmvattencirkulation Grundfos UP 20-30 N
Pump varmvattencirkulation uppkopplad Nej
Extra isolering Nej
Värmeväxlare värmesystem B28x66+66
Värmesystem effekt kW 312 kW
Värmeväxlare tappvarmvatten B28x96
Tappvarmvatten effekt kW 218 kW
Tappvarmvatten flöde S l/s 1.17 l/s
Bredd 1100
Djup 600
Höjd 1400
Vikt
Bruttopris (exkl. moms):
112 270 kr
Leveranstid: 3-5 dagar

kPa
Kv styrventil värme
4.5
Tryckfall styrventil värme
129 kPa
kPa
Kv styrventil vatten
4.46
Tryckfall styrventil vatten
125 kPa
Tillgänglig tryckökning: 64 kPa
Tryckfall värmeväxlare: 20.00 kPa
Värmeväxlarens tryckfall är ej inräknat. Värmeväxlarens tryckfall gäller vid värmeväxlarens angivna flöde, ej vid dimensionerat flöde
Pumpkurva
Tillgänglig tryckökning vid 500 l/h: 27 kPa
Tryckfall värmeväxlare: 5.04 kPa
Värmeväxlarens tryckfall är ej inräknat. Värmeväxlarens tryckfall gäller vid värmeväxlarens angivna flöde, ej vid pumpens flöde eller dimensionerat flöde
Pumpkurva

kW
Flöde primärsidan
1.31 l/s
Flöde sekundärsidan
3.72 l/s
kPa
Kv styrventil värme
4.7
Tryckfall styrventil värme
139 kPa

kW
Flöde primärsidan
1.21 l/s
Flöde sekundärsidan
1.16 l/s
kPa
Kv styrventil vatten
4.36
Tryckfall styrventil vatten
119 kPa