METROdim
...

METRO System 5

METRO System är en kombinationsprodukt som samlar fördelen hos olika produkter. METRO System FJV-VVB är en fjärrvärmeenhet med en 200 liters varmvattenberedare och indirekt uppvärmning av radiatorkretsen via växlare.

METRO System är en kombinationsprodukt som samlar fördelen hos olika produkter. METRO System FJV-VVB är en fjärrvärmeenhet med en 200 liters varmvattenberedare och indirekt uppvärmning av radiatorkretsen via växlare.

Enheten är särskild lämplig i sekundära nät med låga temperaturer och lågt differenstryck, där centraler med direktväxling av varmvatten inte kan användas.

Hela systemet ryms i en stilren 60x60-enhet. Både behållare och växlare är välisolerade för optimalt energiutnyttjande och temperaturen kring värmekänsliga komponenterna hålls nere genom en integrerad luftkanal genom kåpan.

Eneheten är lätt att montera och placera med den tvådelade kåpan. Den yttre delen tas bort när reglering, pump och ventiler ska ställas in. Vid service kan hela frontdelen tas bort.

Enheten klarar fjärrvärmekrav på 16 bar, samt 10 bars differenstryck.
Teknisk grunddata avser produktens standardutförande.
RSK
Artikelnummer 1122621611
Fabrikat reglering Danfoss
Reglercentral ECL 110
Kåpa Ja
Typ av varmvattenreglering Termisk
Varmvattencirkulation Nej
Anslutningar
Elektriska data
Pump värmesystem Grundfos UPM3 Auto 15-70 130
Pump värmesystem uppkopplad Nej
Pump varmvattencirkulation
Pump varmvattencirkulation uppkopplad Nej
Extra isolering Ja
Värmeväxlare värmesystem IC8EAS 45/2
Värmesystem effekt kW 28 kW
Värmeväxlare tappvarmvatten VVB 200 liter
Tappvarmvatten effekt kW 20 kW
Tappvarmvatten flöde S l/s 0.20 l/s
Bredd
Djup
Höjd
Vikt
Bruttopris (exkl. moms):
40 050 kr
Okänd leveranstid

kPa
Kv styrventil värme
0.4
Tryckfall styrventil värme
7 kPa
kPa
Kv styrventil vatten
0.72
Tryckfall styrventil vatten
8 kPa

kW
Flöde primärsidan
0.12 l/s
Flöde sekundärsidan
0.33 l/s
kPa
Kv styrventil värme
0.4
Tryckfall styrventil värme
7 kPa

kW
Flöde primärsidan
0.11 l/s
Flöde sekundärsidan
0.12 l/s
kPa
Kv styrventil vatten
0.4
Tryckfall styrventil vatten
3 kPa